Idag finns det flera olika insatser som riktar sig mot nya företag, men enligt Claes Edberg saknas det ordentliga satsningar på redan befintliga bolag.

– Det är otroligt kul att vi som bank får göra något sådant här för vårt befintliga näringsliv. Navigator öppnar en palett och möjlighet för redan etablerade företag att växa, utvecklas och expandera. Dessutom finns siffror på att det händer grejer när man gör det här. Det i sin tur genererar en växande och mer välmående bygd.

En styrka med just Navigator är att programmet sträcker sig över en tvåårsperiod.

– Det blir inte bara en punktinsats, utan en två år lång resa. Den här processen gör att företagen kommer ut starkare och bättre efter två år.

Programmet kommer förstås även med sina utmaningar för deltagarna.

– Det måste finns en tydlig vilja hos företagen. En stor utmaning är till exempel att kunna släppa in någon utifrån under huden. Det kan finnas en viss mån av sårbarhet i det, speciellt om man är van att jobba mycket själv.

Extern spetskompetens från hela världen

Fast just den externa inputen är vad som gör Navigator unikt och som skapar effekt – fyra coacher handplockas till varje deltagande företag.

– Coacherna ser sig inte som rådgivare utan mer fråggivare. Ingen kommer in och säger hur företagen ska göra. Det handlar mer om input och idéer hur man kan gå vidare framåt, menar Claes.

Det blir fyra kompetenser kring varje bolag som är specifikt utvalda för just dem och deras verksamhet.

– Framför allt handlar det om att hitta spetskompetens och kunskaper som kan lyfta verksamheten ytterligare. När vi letar coacher letar vi både lokalt, nationellt och i vissa fall även internationellt. Vissa coacher har suttit i Australien för det är där vi hittat rätt kompetens. Allt handlar om att lyfta blicken.

Effekter som gör skillnad i bygden

Att just Leksands Sparbank satsar på Navigator är en självklarhet, som Claes menar ligger i linje med sparbankens tanke om att göra insatser för bygden och skapa ett lokalsamhälle där människor vill verka och bo.

– Vi har funderat under en längre tid vad vi skulle kunna göra just för näringslivet. Vi gör redan så många insatser för föreningslivet, men har saknat något spännande för våra företagare. Så när vi nu äntligen kan starta upp Navigator och fokusera på utveckling och framtid känns det otroligt bra. Vi vet att processen är bra, att det är kvalitet rakt igenom och framför allt att det ger effekt. På så sätt är vi glada att kunna vara med och bygga ett starkare näringsliv och bidra med tillväxt till vårt område. Att vi tillsammans med våra samarbetande företag skapar det här.

Sparbankens viktigaste roll är framför allt att initiera, identifiera och rekrytera in företag i processen. Därefter tar processledare på Dalarna Science Park vid.

– Sen är förstås varje rådgivare involverad i processen och följer företagens utveckling. Nu ska det bara bli riktigt kul att äntligen komma igång. Vi har planerat och jobbat i det dolda under två års tid, så det är fantastiskt att nu kunna gå från idé till handling.