Hoppa till textinnehållet

Hälsofrämjande tjänster

Om du någon gång skulle behöva stöd i form av samtal eller om du skulle bli sjukskriven och behöva rehabilitering har du möjlighet att få det via din sjukförsäkring i Swedbank pensionsplan. Du kan även välja att lägga till sjukvårdsförsäkring.

Samtalsstöd

Om du har oro, ångest eller känner dig nedstämd kan det vara bra att prata med någon. Oavsett om du har bekymmer med stress på arbetsplatsen, problem i relationer eller fysiska besvär så är du välkommen att ringa och få samtalsstöd.

  • Ingår i din sjukförsäkring
  • Tillgänglig alla dagar dygnet runt
  • Du kan ringa när som helst på dygnet och du är anonym

Rehabiliteringsstöd 

Om du någon gång skulle bli sjukskriven och behöva hjälp att komma tillbaka till arbetet, har du möjlighet att få arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd via sjukförsäkringen.

  • Ingår i din sjukförsäkring 
  • Tillgänglig alla vardagar 8-17
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Feelgood