Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om du inte är nöjd

Gula prästkragar

För oss på Leksands Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och produkter och med vårt bemötande. Det är viktigt för oss att rätta till eventuella fel som uppstått och att klara ut tveksamheter. Har du ett klagomål ber vi dig ta kontakt med närmaste bankkontor, för att klara upp problemet.

1.  Vänd dig till närmaste bankkontor

För att ditt klagomål ska tas om hand på bästa sätt ber vi dig att först och främst ta kontakt med ditt bankkontor. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och ofta kan problemet klaras upp direkt. Kontoret har de bästa förutsättningarna att ta fram aktuellt material och ta reda på vad som sagts i samtal med bankens personal.

Här hittar du telefonnummer till våra bankkontor

Ett tips är att alltid spara affärsdokumentation, till exempel avräkningsnotor, kontoutdrag, depåredovisningar, som du får från oss.

 

2.  Om du inte är nöjd med kontorets beslut

Om du inte är nöjd med det besked du fått kan ärendet prövas på nytt. Prövningen görs av bankens klagomålsansvarige. Beskriv skriftligen vad du tycker är fel och vilket kontor du haft kontakt med.

Klagomål rörande kontorets besked skickas till

Leksands Sparbank
Klagomålsansvarig
Box 77
793 22 Leksand

3.  Är du fortfarande inte nöjd

Om du efter omprövning av bankens kundklagomålsansvarige fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande ställen:

Konsumentvägledaren i din hemkommun
Lämnar kostnadsfritt information och råd i bank- och försäkringsfrågor.

Konsumenternas Bank-och finansbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
Lämnar kostnadsfritt upplysningar och råd i bank- och finansfrågor.
www.bankforsakring.konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
Lämnar konstadsfritt upplysningar och råd i försäkringsfrågor.
www.bankforsakring.konsumenternas.se

Personförsäkringsnämnden
Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 255 787 20
Personförsäkringsnämnden avger på begäran av försäkringstagaren i egenskap av konsument rådgivande yttrande i tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfall- och livförsäkringar i de fall det krävs medicinska bedömningar.
www.forsakringsnamnder.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
ARN är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol och har som huvuduppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten. ARN lämnar rekommendationer på hur en tvist bör lösas.
www.arn.se

Allmän domstol, Domstolsverket
551 81 Jönköping, telefon 036-15 53 00
Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se

Här skriver du ut hur du gör när du är missnöjd med vårt svar (pdf)

Stäng Skriv ut