Hoppa till textinnehållet

Sparbankshjälpen - extra stöd till föreningar inom idrott och kultur

Föreningar inom idrott och kultur som har drabbats av intäktsbortfall på grund av coronavirusets följder kan ansöka om stöd. 

 

Läs igenom frågor och svar innan ansökan

Vad gäller?

  • Stödet kan sökas av idrotts- och kulturföreningar i Leksands, Rättviks och Gagnefs kommun.
  • Stödet kan hjälpa föreningar som fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för inställda arrangemang som skulle ha skett i närtid. Obs! Stöd kan inte sökas för uteblivna sponsorintäkter.
  • Konsekvenserna påverkar aktörens möjlighet till fortsatt verksamhet kraftigt.
  • Ansökan ska innehålla beskrivning av och syfte med verksamheten samt den situation som föreningen/organisationen nu befinner sig i.
  • I det fall ansökan gäller stöd för fortsatt verksamhet kopplat till intäktsbortfall ber vi också om en redovisning av tänkt budget för arrangemanget och uppskattat intäktsbortfall.


Till ansökan ber vi också att ni bifogar resultat- och balansrapport för 2019 och 2020. Alla underlag till ansökningar behandlas konfidentiellt. Ansökan kan göras till och med den 2020-09-20 och besked lämnas senast 2020-09-30.

Gör din ansökan här!

Ansökt belopp

Verksamheten och budgetutfall

Bifogade handlingar

Markera de handlingar som bifogas

Bifogade handlingar skickas separat till

För att kunna behandla er ansökan kan banken komma att efterfråga ytterligare underlag.
Ansökningarna mottages fram till 2020-09-20. Besked lämnas senast 2020-09-30.

 

Kontaktuppgifter

Jonas Heimer, marknadschef


Har du dokument som du vill bifoga?
Skicka dessa separat till: