Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Information om likviditetsrisk i Leksands Sparbank

Enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2010:7.

Information om sparbankens likviditet i tkr, per2018-03-312018-06-31

Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavande i bank219 518165 156
Statsobligationer mm64 43164 475
Säkerställda obligationer157 366157 639
Summa441 315387 270
 
Andra likviditetsskapande åtgärder
Aktier, marknadsvärde289 850297 290
Övriga värdepapper385 599370 911
Summa675 449668 201
 
Summa likviditetsreserv och andra åtgärder1 116 7641 055 471

Sparbankens finansieringskällor
Svensk allmänhet3 475 4313 526 047
Svenska kommuner339 516355 844
Övriga15 96113 500
Kreditinstitut01 468
Summa inlåning3 830 9083 896 859

 

Övrig information
Balansomslutning4 720 9714 799 683
Utlåningsvolym3 507 4523 644 742
Inlåningsvolym3 830 9083 896 859
Kvot utlåning/inlåning0,920,94
Kvot likviditetsreserv/inlåning0,120,10
Kvot (likvidreserv+ andra åtg.)/inlåning0,290,27

Tillgångarna i likviditetsreserven är omsättningsbara till förutsägbara värden och tillgängliga på kort sikt. De är inte ianspråktagna som säkerheter eller på annat sätt likviditetsbegränsade.

Stäng Skriv ut