Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Father and teenage daughter on an excursion in the forest.

Vi är övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra kunder ett ökat mervärde. Tillsammans bygger vi en mer hållbar affärsverksamhet och vi vill ta en mer aktiv roll för ett stabilare klimat. Vi arbetar för att minska vårt eget avtryck, samtidigt som vi uppmuntrar företagen vi investerar i och våra företagskunder att utveckla sitt klimatarbete. 

Miljöarbete

Vi ska vara en aktiv del i skapandet av ett uthålligt samhälle, förebygga föroreningar och främja en hållbar utveckling.

Hållbart sparande

För dig som vill spara och samtidigt bidra till en hållbar framtid finns flera alternativ.