Skip to content

Praktik – en väg till jobb

Barista gör kaffe till kunder på ett café

Att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden är viktigt, men svårt för dem som aldrig varit där. Med praktikplatser sänker vi tröskeln för unga och för utlandsfödda med eftergymnasial utbildning.