Idag finns det stora skillnader i arbetslöshetsnivåer mellan de som är utrikesfödda och de som är födda här i Sverige. Det gäller generellt men också bland de med akademisk examen. Här är arbetslösheten 9,5 procent bland utrikesfödda och bara 2,3 procent bland inrikesfödda. Detta trots att de utrikesfödda akademikerna generellt har en relativt längre eftergymnasial utbildning med sig. Det är bakgrunden till att Äntligen jobb behövs.

Äntligen jobb – En del av vår rekryteringsprocess

Stora pensionsavgångar gör att vi på sikt kommer behöva en bredare rekryteringsbas men vi behöver börja redan idag. Vi tror att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Sverige och för oss som företag är att öka sysselsättningen i de grupper som idag står utanför arbetsmarknaden.

Genom Äntligen jobb öppnas dörrar för Swedbank att möta nya potentiella medarbetare som med sina kontaktnät och erfarenheter leder till nya affärsmöjligheter. När vi delar denna erfarenhet med våra företagskunder hjälper vi även dem att långsiktigt säkerställa relevant kompetensförsörjning i sina verksamheter. Dessutom är det ett enkelt och naturligt bidrag till integration och mångfald.

Vi vet av våra praktikanter att yrkesinriktad språkutveckling är den absolut mest positiva och viktiga aspekten av att göra praktik. Men många menar även att de fått lära sig om de normer som finns i det svenska samhället genom kundkontakten. Man har också för första gången känt sig välkommen och accepterad in i det svenska samhället.

Äntligen jobb är ett bland många pågående arbeten där Swedbank förenar affärsmässighet med samhällsnytta. Det är så vi är med och skapar en sund och hållbar ekonomi för kunden, banken och samhället.