Meny
Samhällsengagemang
Jobba hos oss
Kontakta oss

Minnesstenen på Käringberget invigd: Hedrar offren av häxprocesserna

1671 avrättades åtta kvinnor på toppen av Käringberget i Leksand. De brändes på bål, dömda till döden för häxeri. Mer än 350 år senare finns nu en minnessten på plats för att hedra de oskyldigt dömda kvinnorna – och för att verka som en viktig påminnelse för oss i dagens samhälle.

Det var många som hade letat sig upp på toppen av Käringberget för att vara med när minnesstenen skulle invigas. Folk hade slagit sig ner i stolar, på stenhällarna och i lingonriset för att ta del av det gedigna och genomtänkta programmet.

”Invigningen blev över all förväntan. De olika delarna i programmet fungerade utmärkt tillsammans: kulning, kören Qvinnoväsen med spelmän, högtidstalare, historieberättare Marit Norin, dansaren Linda Knuts, Dalvisa på klarinett och en tyst minut. Efteråt serverades kaffe och fyra meter tårta i bystugan. Människor kom fram och berättade att de rördes till tårar under ceremonin och alla betonade hur viktig en sådan här minnesplats är för Leksand och för framtiden”, säger Per-Arne Björk, ordförande i Käringbergets Bystugeförening.

Initiativet till en minnessten kom från Åsa Pellas och Johanna Nobelius. Efter ett besök i Mora hade de sett och inspirerats av den minnesplats som fanns där. Bystugeföreningen var inte sena med att haka på när de hörde talas om planerna – de ville gärna vara med om att förverkliga en minnesplats även i Leksand. Minnesstenen och invigningen har sedan skapats av en projektgrupp.

”Alla som deltagit i projektgruppen har känt ett starkt personligt engagemang. Minnesplatsen hade inte kommit till utan generösa bidrag från Leksands Sparbank, Leksands Kommun, Leksands Pastorat, Leksands Knäckebröd, Adam Munthe och andra privata donatorer.”

Foto: Ragnar Nyberg

En aktuell påminnelse

Per-Arne tycker att minnesstenen och -platsen blir en tänkvärd och viktig symbol.

”Vi får aldrig glömma den största rättsskandalen i vår historia. Oskyldiga kvinnor och även män kunde dömas till döden på ett barns vittnesmål. På invigningen talade många om hur viktigt det är också i nutid, med tanke på andra typer av förföljelser som förekommer idag i form av drev på sociala medier och liknande.”

Han avslöjar också att det finns spännande planer för framtiden.

”Vi funderar på en årligen återkommande minnesdag, kanske på årsdagen av händelserna den 6 februari. Eller kanske dagen då stenen invigdes. Det finns även tankar på att bjuda in till föreläsningar kring häxprocesserna. Marit Norin från Älvdalen besitter till exempel stor kunskap i ämnet.”

---

Vi på Leksands Sparbank har varit med och finansierat minnesstenen. Via våra insatser för bygden har Käringbergets Bystugeförening beviljats 10 000 kronor till minnesstenen.

Initiativtagarna Johanna Nobelius och Åsa Pellas. Foto: Ragnar Nyberg.

Ansök om Insatser för bygden

Kommuner, företag, organisationer, ideella föreningar och privatpersoner kan ansöka om ekonomiskt stöd via "Insatser för bygden". Det är vårt sätt att återivestera sparbankens överskott i bygden, så att pengarna stannar här och gör nytta för föreningar, projekt och evenemang i vårt närområde.