Ersättningspolicy (pdf)
Identifiering och hantering av intressekonflikter (pdf)
Mångfald (pdf)
Intern styrning och kontroll (pdf)
Riskhantering (pdf)
Policy för lämplighetsbedömningar (pdf)
Policy för behandling av personuppgifter (pdf)
Policy Styrelsens arbetsordning (pdf)
Policy för Valberedningen i Leksands Sparbank (pdf)
Policy för värdepappersrörelse (pdf)

Uppdaterad 2020-06-05