Som näringsidkare får vi inte, utan ditt samtycke, använda ditt namn eller bild på dig i vår marknadsföring.
Detta styrs genom lag (1978:800) om namn och bild i reklam samt av dataskyddsförordningen (GDPR). Som kund i banken har du också ett automatiskt skydd i form av sekretessförbindelser. Detta medför bland annat att vi inte får berätta att du är kund i Leksands Sparbank. Såvida du inte ger ditt tillstånd till detta. Vi behöver därför ditt godkännande på följande punkter för att kunna publicera din medverkan.

Materialet kommer att användas i/på:

  • Sparbankens hemsida
  • Sociala medier
  • Publikationer som t.ex. årsredovisning
  • Tryckt och digitalt marknadsmaterial som t.ex. produktblad
  • Digitala skärmar
  • Annonser

Genom att skriva under detta avtal godkänner jag följande punkter:
Leksands Sparbank ges tillstånd att, för allmänheten, berätta att jag är kund i banken om så är fallet.

  • Leksands Sparbank ges tillstånd att använda och publicera namn, fotografi och/eller videomaterial av mig. Materialet får användas av Leksands Sparbank för marknadsföring i alla de kanaler som räknats upp ovan. Samtycket gäller i max 10 år.
  • Härmed ges Leksands Sparbank tillstånd att använda mitt namn och bild i marknadsföringssyfte i upp till 10 år.
  • Enligt överenskommelsen kan medverkande inte kräva något arvode för medverkan/licensen att använda materialet, oavsett spridning.
  • Jag samtycker även till att Leksands Sparbank sparar bilder på mig i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ändamålet med behandlingen är att använda bilderna i marknadsföring. Fullständiga uppgifter om personuppgiftsansvarig framgår av nedan.

Observera!
Du kan när som helst vända dig till Leksands Sparbank och återta hela eller delar av detta samtycke.


Din personliga integritet är viktig för oss