Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

”Folk tror att man har sitt jobb och är frisk för alltid”

De är kanske inte det roligaste att tänka på eller ta tag i – försäkringarna. Men när du står där utan jobb, har blivit sjuk eller haft inbrott kommer du att tacka dig själv. För i osäkra tider är det viktigare än någonsin att ha sitt på det torra. Här är tre viktiga tips och kom ihåg om försäkringar. 

Emma Enmalm, privatrådgivare på sparbanken, känner igen bilden av att många upplever att försäkringar är både svårt och rätt tråkigt. Hon tror att det i grunden handlar om något djupt mänskligt, att vi gärna blundar för sådant som påminner om livets potentiella bakslag.

”Många tänker ’det händer inte mig’. Man tänker att man sitter säker på sitt jobb, kommer att vara frisk för alltid och att det värsta aldrig ska hända. Men vi drabbas alla av olyckor, sjukdomar, dödsfall och andra oväntade händelser som ruckar tillvaron. Då kommer du vara otroligt glad över dina försäkringar och de kommer vara guld värda när något slår till”, säger Emma.

Här ger hon tre tips på hur du kan tänka kring försäkringar.

Dad looking at a laptop together with his kids
Sisters walking home from school together

1. Arbetslös? Tänk efter före

Just nu är det mycket som är osäkert i samhället och tillvaron. Vi ser också tendenser på att arbetslösheten kommer att stiga framöver och i kombination med de ökade kostnaderna kan det sätta mångas ekonomi ur spel om det vill sig illa. Där kan försäkringar vara en räddning, åtminstone delvis eller under en första tid. Då har du i varje fall en viss inkomst, så att du kan köpa mat och betala de mest akuta räkningarna.

Sen är det viktigt att vara med i A-kassan och ta del av de försäkringar som kommer därifrån. Sen kan man komplettera med en inkomstförsäkring som ger dig upp till 90 % av den gamla lönen. Men en sådan försäkring har en karenstid på sex månader innan den träder i kraft, så det gäller att vara proaktiv. Förutsätt inte att du sitter säker, saker och ting kan skifta snabbt.

2. Tre viktigaste försäkringarna

Beroende på vem du är och hur din livssituation ser ut kan du behöva olika försäkringar. Men hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring är de tre jag generellt tycker att alla bör ha koll och titta på. Hemförsäkringen känner många igen, men det är värt att titta på vad som faktiskt ingår, läsa igenom vad som gäller för självrisk och vad du kan få ut. Olycksfallsförsäkringen går in vid just olycksfall. Livförsäkringen täcker om det värsta skulle hända. Som partner och barn får man då ett ekonomiskt tillskott under en tid, vilket till exempel kan vara avgörande för att som efterlevande kunna bo kvar i bostaden eller hålla sig flytande.

Emma Enmalm, rådgivare på Leksands Sparbank.
Emma Enmalm, rådgivare på sparbanken.

3. Checken! En gång om året

Se över dina försäkringar en gång per år. Det kan ha hänt saker i livet som gör att du kan behöva uppdatera dem. Kanske har du byggt ut huset – se då till att anmäla det i hemförsäkringen. Kanske har familjesituationen förändrats – som att du separerat, fått fler barn, ni har blivit fler eller färre i hushållet. Då ska du endera utöka eller dra ner i försäkringen. Så gör en årlig check för att se till att du ligger där du ska. Det blir också ett bra tillfälle att stämma av med en eventuell partner vad era försäkringar innebär och vad som händer om någon av er blir arbetslös, sjuk eller, i värsta fall, dör.

Vilka försäkringar ska jag ha?

På vår samlingssida för försäkringar kan du läsa mer om hur du kan försäkra dig själv, hemmet och olika fordon. Här kan du också teckna de försäkringar du behöver.

Hitta rätt

Bli ännu bättre förberedd

re sig du har koll på ekonomin eller tycker det är svårt att veta i vilken ände du ska börja är det bästa att agera. Se till att förbereda både dig och din plånbok för tuffa tider.