Hoppa till textinnehållet

Har du koll juridiken?

Kontakta oss för en juridisk rådgivning.

Vi finns nära dig

Vi har kontor i Leksand, Rättvik och Insjön. Vi finns även tillgängliga via Internetbanken, Facebook, e-post eller telefon. 

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se