Se över vad du har - och hur du vill ha det.

Vår juridiska översyn är en kortare genomgång av din situation (tar cirka en timme), ur ett juridiskt perspektiv. En juridisk översyn vänder sig bland annat till dig som är sambo/gift eller har frågor kring gåvor och arv och äger rum med vår familjejurist på något av våra kontor i Leksand, Rättvik eller Insjön.

Sambo

Sambolagen behandlar bara gemensam bostad och bohag. Skulle du ha köpt sådana tillgångar under förhållandet och vill vara säker på att få behålla dem om förhållandet upphör behöver ni upprätta ett samboavtal.

Sambor ärver inte varandra. Om din sambo dör får du genom bodelning bara behålla halva bostaden och halva bohaget - förutsatt att ni har skaffat det för att använda det gemensamt. Resten ärver barnen. Finns inga barn ärver den avlidnes föräldrar. Ni kan skydda varandra genom att skriva ett testamente.

Gifta

Har du tillgångar som inte gjorts till enskild egendom genom villkor i gåvobrev eller testamente och vill vara säker på att få behålla dessa vid en eventuell skilsmässa? Då kanske du behöver ett äktenskapsförord.

Makar utan barn, eller med gemensamma barn, ärver varandra. Har ni barn sedan tidigare förhållande behöver ni dock ett testamente för att kunna ta arv efter varandra.

Gåvor

Om du vill ge bort en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas, i enlighet med lagens formkrav, för att gåvan ska vara giltig. Det kan också finnas anledning att skriva in villkor i gåvobrevet t ex att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren.

Arvsfrågor

Dina barn är dina arvingar. Har du inga barn tar dina föräldrar arv efter dig. Skulle dina föräldrar vara avlidna tar dina syskon deras plats. Vill du själv bestämma vem som ska ärva dig måste du skriva ett testamente. Har du tillgångar som du vill vara säker på att dina arvingar får behålla dessa vid en eventuell skilsmässa kan du i ett testamente bestämma att arvet efter dig ska vara enskild egendom.

Vill du se över din juridiska situation är du varmt välkommen att boka in en juridisk översyn hos vår jurist . Jessica träffar du på något av våra kontor i Leksand, Rättvik eller Insjön.

Minimipris för juridisk översyn är 1500:-. Kostnadsfritt för premiumkunder. Läs mer om Rådgivningstjänst Premium här.