Hoppa till textinnehållet

Sök bidrag och stipendier

Cake with berries served on a table.

Vi är förvaltare av flera stiftelser med allmännyttiga ändamål som det finns det möjlighet att söka bidrag och stipendier från. Stiftelserna presenteras löpande så besök oss gärna regelbundet för att inte missa något. Välkommen med din ansökan!

För dig som söker bidrag från en stiftelse där det krävs rekommendationsbrev hittar du blanketten här.

Stiftelsen Per Berggrens Grav- och Donationsfond

Ändamål: är att bland annat att dela ut bidrag till kulturella och ideella föreningars samlingslokaler, dock inte bidrag rill rena nöjeslokaler, inom Ockelbo kommun och församling.

Nästa ansökningstid: FÖRLÄNGT. pågår till 13/12 2019, blankett finns här.

Nästa utdelning: december 2019.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Per Berggrens Grav- och Donationsfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Sören och Lars-Göran, Karin och Erik Deljeskogs minnesfond

Ändamål: är att bland annat att dela ut stipendier till studerande inom Dalarnas eller Västmanlands län som bedriver högre musikstudier.

Nästa ansökningstid: hösten 2020, blankett läggs upp i september 2020.

Nästa utdelning: december 2020.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Sören och Lars-Göran, Karin och Erik Deljeskogs minnesfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths Minnesfond

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till vård av patienter på Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt till behövande personer. Bidrag kan även ges till eftervård och rekreationsresor. Personer från Hörby kommun ges företräde till bidrag från stiftelsen.

Nästa ansökningstid: hösten 2020, blankett läggs upp i september 2020.

Nästa utdelning: december 2020.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths Minnesfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Anton och Alice Perssons Minnesfond

Ändamål: Är att främja vård, behandling, rehabilitering och rekreationsresor för reumatiker, psoriasis- och diabetessjuka personer inom Västernorrlands län i de fall behoven inte kan tillgodoses inom samhällets ordinarie verksamhet.

Nästa ansökningstid: hösten 2020, blankett läggs upp i september 2020.

Nästa utdelning: december 2020.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Anton och Alice Perssons Minnesfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till ungdomar eller föreningar i Malmö för ledarutbildning inom ideell ungdomsverksamhet eller till sång och musikstuderande för deras utbildning.

Nästa ansökningstid: hösten 2020, blanketter läggs upp i september 2020.

Nästa utdelning: december 2020.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans Stiftelse

Ändamål: För dig som är blind eller gravt synskadad, ekonomiskt behövande.

Nästa ansökningstid: hösten 2020, blankett läggs upp i september 2020.

Nästa utdelning: december 2020.

Ansökan skickas till: Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Bankdirektör Johan Th Perssons stiftelse

Stiftelsen grundades 1943 av bankdirektören Johan Th Persson.

Ändamål: Utdelning till hjälpbehövande personer, bosatta i Lund.

Nästa ansökningstid: hösten 2020, blankett läggs upp i september 2020.

Nästa utdelning: december 2020.

Ansökan skickas till: Bankdirektör Joh. Th. Perssons stiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Valborg och Eugen Karlssons fond

Ändamål: För behövande sjuka, äldre och handikappade inom Brålande och Sundals Ryrs församlingar, vara 70 år eller äldre.

Nästa ansökningstid: hösten 2020, blankett läggs upp i september 2020.

Nästa utdelning: hösten 2020.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Valborg och Eugen Karlssons fond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Göran Tidfälts fond

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att ge ekonomisk hjälp till behövande personer som skadats genom olycka till följd av trafik med motorfordon och som därigenom helt eller i hög grad invalidiserats.

Nästa ansökningstid: hösten 2020, blankett läggs upp i september 2020.

Nästa utdelning: december 2020.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Göran Tidfälts fond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Nya Sparbanken i Lund 100-års Jubileumsstiftelse

Ändamål: Stipendier till studerande vid Lunds universitets ekonomiska fakultet. 

Ansökningstid: hösten 2020, blankett läggs upp i september 2020.

Utdelning: december 2020.

Ansökan skickas till: Nya Sparbanken i Lund 100-års Jubileumsstiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Kerstin och Ford Bäckströms stiftelse

Ändamål: För musikbegåvade elever, företrädesvis i Stöcke skola eller annan skola inom Tegs församling, Umeå kommun.

Ansökningstid: våren 2020

Utdelning: juni 2020

Ansökan skickas till: Kerstin och Ford Bäckströms stiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Bo och Karin Holmlunds stiftelse

Ändamål: Stipendier till gymnasieelever eller andra unga människor som bedriver eller planerar att starta företag i Byske med omnejd. 

Ansökningstid: våren 2020

Utdelning: juni 2020

Ansökan skickas till: Bo och Karin Holmlunds stiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Byggmästare Axel Alms stiftelse

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande i Stockholm.

Ingen ansökan: stiftelsens bidrag betalas till hjälporganisationer i Stockholm. Utdelning sker i december varje år.

Britt-Marie och Jakob Erikssons stiftelse

Ändamål: För handikappade ungdomar att användas till hjälpmedel, resor och för andra särskilda behov. Sökande ska bo i Örnsköldsviks kommun och vara tonåring (fyllt 13 år men inte 20 år).

Ansökan fr o m hösten 2019: sker via Funktionsrätt Örnsköldsvik.

Stiftelsen Katrineholms Rotaryklubbs Resestipendiefond

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att dela ut bidrag till en eller flera studieresor till ett land, vars språk eleven studerar på gymnasiet. För att kunna söka bidrag ska du gå näst sista årskursen på den kommunala gymnasieskolan i Katrineholm.

Ansökan fr o m våren 2020: Sker via Katrineholms kommun/Duveholmsgymnasiet.

Kontakta oss

Swedbank Stiftelsetjänster
404 80 Göteborg