Förutom praktiska övningar i att glida, svänga, stanna och hoppa får barnen lära sig så kallad säker snöglädje. I detta ingår exempelvis att lära sig hålla avstånd i spåret samt att äta och klä sig rätt. Men också hur de är en bra ”Alla på snö”-kompis, som är snäll mot andra och sprider positiv energi. Dessutom utbildas de i miljö- och hållbarhetsfrågor såsom Allemansrätten och vikten av att inte skräpa ned.

Svenska Skidförbundets satsning "Alla på snö" har funnits i drygt tio år och hittills har över 131 300 barn i 53 svenska kommuner kostnadsfritt kunnat åka på snö. Nu gästar de för första gången Leksand.

En aktivitetsledare från Leksands Skidklubb kommer, tillsammans med representanter från ”Alla på snö”, att utbilda pedagogerna på fritidshemmen. Dessutom kommer elever på Barn- och fritidsprogrammet på Leksands Gymnasium att utbildas till Alla på snö-ledare för att kunna delta som instruktörer åt de yngre eleverna.

– Vi har i vår region enastående möjligheter till fysisk aktivitet under vinterhalvåret. Samtidigt vet vi att det kan kännas som ett stort steg för någon som är ovan vid aktiviteter på snö eller kanske inte har råd. Genom denna satsning vill vi ge barnen en möjlighet att testa. Dessutom bidrar projektet till ökad rörelse, något som vi vet är en viktig faktor för ungas välmående", säger Björn Rinstad, tf vd Leksands Sparbank.

Fritidshemmen kommer kostnadsfritt tilldelas längdskid- och snowboardutrustningar samt material för att skapa roliga skidlekplatser som kan användas dagligen hela vintern, och förhoppningsvis under många fler vintersäsonger.

– Leksands kommuns grundskolor har fantastiska skolgårdar som inbjuder till fysiskt aktivitet. Under läsåret 19/20 har grundskolan ”Främjande lärmiljöer” som fokusområde. Därför känns det som en fin möjlighet att vi, tillsammans med Svenska Skidförbundet och Leksands Sparbank, får utbilda vår fritidshemspersonal inom vinteraktiviteter som kan utföras på våra skolgårdar. Detta är verkligen främjande lärmiljö för alla barn!, säger Annica Sandy Hedin, avdelningschef för grundskolan, Leksands kommun.

Projektet startar inom kort med ett informationsmöte för gymnasieelever och fritidshemspedagoger. Den första dagen då fritidshemseleverna äntligen får ge sig ut på snön beräknas äga rum under vecka 3, 2020. Dessutom bjuds alla kommunala elever i åk 3 på en heldag med åkning i Källan och på Granberget.

– Det är toppen att Leksands Sparbank gör denna satsning för barn och ungdomar i Leksand. Detta visar verkligen att de har ett stort hjärta för bygden och inte minst för dess invånare. Dessutom är det roligt att vi genom ”Alla på snö” kan skapa samarbeten och bygga broar mellan skidklubben, skolan, kommunen och sparbanken, säger Johan Linnaeus, ansvarig för ”Alla på snö” på Svenska Skidförbundet.

- Skidklubben Leksand vill få barn och ungdomar att känna gemenskap och skapa ett livslångt intresse för skidåkning där alla är lika värdefulla. Detta projekt går helt i linje med dessa mål, så det kändes självklart att vi ville vara med, säger Dan Stolt, ordförande i Leksands Skidklubb.

Medverkande fritidshem är Sammilsdalskolans fritidshem, Åkerö fritidshem, Ullvi fritidshem, Gärde fritidshem, Siljansnäs fritidshem, Tällbergs fritidshem, Insjöns fritidshem och fritidshemmet till särskolan.

Leksands Sparbank är en fristående bank utan aktieägare, istället delas vinsten ut till olika projekt i bygden. Alla på snö i Leksand är ett av dem och banken stöttar projektet med 150 000 kronor. Övriga sponsorer till ”Alla på snö” är Vattenfall, OBOS, Framåtfonden och Svenska Postkodlotteriet.