Babblarna är språkpedagogiska barnfigurer, baserade på den så kallade Karlstadmodellen och har funnits sedan 80-talet. På senare år har figurerna Babba, Dadda, Bibbi, Diddi, Bobbo och Doddo kommit att trollbinda barn från tidig ålder och ge dem ett stöd i sin språkutveckling.

Idag används konceptet i den pedagogiska verksamheten i flera förskolor runt om i landet – så även i vår bygd.

Efterfrågan av att få hit föreställningen ”Babblarna – Första musikalen” har under våren och sommaren varit stor bland Siljansbygdens småbarnsföräldrar. Många aktiviteter i bygden riktar sig till barn från 6 år och uppåt, varav utbudet för de yngre i bygden är begränsat. Genom att ta hit barnens favoriter kan Leksands Sparbank även ge tillbaka något till de yngsta. Babblarna riktar sig till barn mellan 1-5 år.

Fullsatta föreställningar

Under två fullsatta föreställningar i Sparbanksfoajén på Tegera Arena fick publiken träffa robotflickan Klonk som med publikens hjälp trollade fram alla Babblarna ur deras hus. Barnen i publiken dansade med till ”Stompalång Tut Pling Sång”, ”Första låten”, ”Bergochdalbanebit” och många fler kända låtar.

Babblarna – första musikalen är en historia om kärlek och omtanke om varandra, om äventyr, mod och om att annorlunda är bra det med. Allt förpackat med språkutveckling, specialpedagogik och svängig musik i första rummet – framfört med tal, tecken, sång och dans.

Se video från Babblarna – första musikalen i Leksands 21 oktober 2017.