När: Tisdagen den 9 mars 2021 klockan 18:30-20:00

Plats: Digitalt lokalt teamsmöte

Anmälan: Föranmälan senast 5 mars på allready.net/leksandssparbank