Vi har vid några tillfällen under senaste tiden haft störningar på marknadsdata för värdepappershandel vilket har påverkat värdepapperstjänsterna i mobil- och internetbanken.

På grund av störningarna bjuder vi på courtage vid värdepappershandel i mobil- och internetbanken under februari och mars 2021. Alla värdepapperstyper och marknader omfattas.