Hela bankbranschen i Sverige förbättrar sig och bland de banker som har kontor i Dalarna är Sparbankerna i topp även 2021. En fråga som växer i betydelse är samhällsansvar och hållbar utveckling och i år har SKI för första året gjort ett hållbarhetsindex.

– Resultaten visar att hållbarhet är en aspekt som påverkar kundupplevelsen i flera kundsegment, säger Love Westin, analyschef på Svenskt Kvalitetsindex i ett pressmeddelande.

Love menar också att frågan har störst betydelse bland unga och större företag.

– Att varumärket signalerar samhällsansvar och hållbarhet påverkar valet av bank. Det gäller särskilt i yngre kundgrupper och bland större företagskunder.

För Sparbankerna, vars grundidé är att utveckla den bygd de verkar i, är det positivt när frågan om samhällsansvar och hållbarhet växer.

– Sparbanksidén må vara 200 år gammal, men den ligger fortfarande i tiden och blir viktigare för varje år. Det är extra roligt att se att yngre är de som värderar samhällsansvar och hållbarhet högst, säger Björn Rinstad, vd på Leksands Sparbank.

Gränserna mellan olika kanaler suddas ut

Svenskt kvalitetsindex drar också slutsatsen att bankkunderna gör mindre skillnad på vilken kanal man har kontakt med sin bank genom, man förväntar sig samma enkelhet och snabbhet oavsett kontaktväg. En utveckling som SKI tror snabbats på under pandemin. Men oavsett kanal, så är kunder med en nära kontakt till sin bank nöjdare.

– Kunder som anger att man har en personlig kontakt­person är nöjdare. Den mänskliga relationen är fortsatt viktig, konstaterar Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Kundnöjdhet privat, banker med kontor i Dalarna

Sparbankerna som grupp 75,0
Länsförsäkringar bank 74,4
Handelsbanken 70,3
SEB 68,3
Nordea 64,4
Swedbank 62,1

Dalarnas sparbankers individuella poäng privat: Norrbärke Sparbank 90,7, Bjursås Sparbank 86,6, Leksands Sparbank 79,8, Södra Dalarnas Sparbank 75,7

Kundnöjdhet företag, banker med kontor i Dalarna

Sparbankerna som grupp 72,8
SEB 69,5
Handelsbanken 69,4
Swedbank 65,5
Länsförsäkringar Bank 63,5
Nordea 60,4

Dalarnas sparbankers individuella poäng företag: Bjursås Sparbank 86,1, Norrbärke Sparbank 81,5, Leksands Sparbank 76,7, Södra Dalarnas Sparbank 74,0.