Under augusti pågår en kundundersökning.

Ett slumpmässigt urval av våra kunder kommer att bli uppringda eller kontaktade via mejl och vi är väldigt glada om du tar dig tid att svara på de frågor som ställs så att vi kan få reda på hur du upplever oss som bank. Dina svar är anonyma.

Företaget som kontaktar dig, på uppdrag av Svenskt Kvalitetsindex, heter PFM Research.

OBS! Vi vill understryka att de som genomför undersökningen aldrig begär att du som kund ska identifiera dig på något sätt. Du ska inte i något fall lämna ut personnummer, eventuella koder, BankID till den som ringer.

Du är förstås välkommen att kontakta oss om du har frågor om undersökningen.