Lekparken kommer att byggas i centrala Rättvik i närheten av Leksands Sparbank och församlingshemmet mellan Torget och Gågatan.

- När vi var klara med ombyggnationen av församlingshemmet fick vi ett förslag att vi skulle göra en staty eller något här utanför. Jag ville hellre göra något för barnen. Och kyrkorådet tyckte lekparken var en bra idé så nu blir det så, berättar Monica Jones, kyrkoherde på Rättviks pastorat.

Efter kyrkorådets möte sökte kyrkan stöd av Leksands Sparbanks insatser för bygden och banken var också positiva.

- Vi har hoppats att vi skulle få in en ansökan för en central lekpark i Rättvik. Det har saknats och vi har fått flera önskemål från kunder om att stötta ett sådant projekt. Det var total enighet när vi beslutade om att stötta lekparken, säger Bo Liljegren, VD på Leksands Sparbank.

Lekpark för allmänheten i centrum

Lekparken ligger centralt i Rättvik där det idag inte finns någon lekpark trots att det finns många barnfamiljer boende i området och många turistande barnfamiljer.

- Det är viktigt att folk förstår att den här lekparken är för allmänheten, säger Monica.

- Lekparken är också viktigt för turismen i Rättvik. Sommartid är det väldigt mycket folk i centrum och tidigare har fontänen varit en naturlig samlingsplats för barnfamiljer. Nu kompletteras det med lekparken som ligger bara hundra meter från Torget, säger Bo.

Invigning i slutet av sommaren

- Vi ville få klar lekparken till våren, men det ska igenom flera instanser. Finansieringen är klar, vi har gjort en förstudie och vi utvärderar just nu alternativ på innehåll från leverantörer. Vi är beredda att börja så snart vi har fått alla godkännanden. Förhoppningsvis blir det invigning i slutet av sommaren, säger Monica.

Fakta om Rättvik centrums nya lekpark

  • Ungefär 500 kvadratmeter stor
  • Naturtema
  • Planerad invigning i augusti
  • Vinteröppen och tillgänglighetsanpassad i så stor utsträckning som möjligt
  • Leksands Sparbank bekostar innehållet i lekparken och Svenska kyrkan äger marken och sköter underhåll