Hej Mats, vad gör ni för något?
- Vi ska bygga en ny pålad brygga utmed norra älvstranden genom stöd från Leksands Sparbank.

Varför en ny brygga? 
- Den gamla bryggan var underminerad och bryggans skick var riktigt dåligt. Det har i stort sett varit en risk för att folk ska göra illa sig.

Hur ser tidsplanen ut?
- Det blev en rivstart eftersom vi måste följa vattnet. När Siljan började gå ner så har vi inte lång tid på oss så Leksands Kommun drog igång markarbetet så snart vattnet började sjunka. Nu är det bara 3-4 veckor bort tills vi kan börja med själva bryggjobbet.

Mats berättar att projektet består av två delar där den fasta markdelen ägs och sköts av Leksands Kommun. Där kommer gräsytan vid bryggan bli helt slät och ett L-stöd kommer sättas i marken. Den andra delen är själva bryggan som består av en 90 meter lång stålkonstruktion som svetsas just nu. På den kommer sedan bryggan byggas. Det kommer bli liknande utseende som övriga Kajen-området. 

- Den 22 maj har vi sjösättning så tills dess hoppas vi att vi ska vara klara med bryggan. Vi har många handlingskraftiga i klubben så det blir några mantimmar framöver här, avslutar Mats.

Leksands Sparbank återinvesterar varje år sin vinst i olika projekt i bygden. Leksands Båtklubb har tilldelats 100 000 kronor från Insatser för bygden för att bygga den nya bryggan. 

På Leksands Spabarbanks Facebooksida kommer vi att följa bygget och återkommer till Mats och Leksands Båtklubb under våren.