Vid Leksands Sparbanks årsstämma beslutade de 24 huvudmännen att avsätta 5,3 miljoner kronor till insatser för bygden i Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner. Det är den största summan i sparbankens historia som nu ska återinvesteras i projekt för att utveckla bygden.

Att sparbanken trots oroliga tider har möjlighet att göra en rekordstor avsättning hänger samman med bankens goda ekonomi.

- Leksands Sparbank är en av landets mest solida och motståndskraftiga banker. Vi tål kriser och vi har möjlighet att vara offensiva nu när det verkligen kommer att behövas, säger bankens vd Björn Rinstad.

Vägen framåt är att utveckla
Pengarna som avsätts till insatser för bygden ska gå till att utveckla bygden inom fokusområdena arbete, utbildning, boende och fritid.

- Vi har ett behov av att stötta företag, föreningar och människor genom coronakrisen, men vi ser ändå att det här ska gå till utvecklingspaket snarare än krispaket. Det vi gör nu ska vi ha nytta av även efter krisen, säger Björn.

Sparbankens vd tror att Siljansbygden har relativa fördelar gentemot folktätare regioner och större städer.

- I Siljansbygden finns gott om plats, närhet till naturen och massor av fritidsaktiviteter, det är livskvalitet oavsett om det är coronakris eller inte. Nu är det mer folk än någonsin ute i naturen och jag förstår om folk inte vill vara instängda i städerna. Jag tror fler kan få upp ögonen för detta, både som besökare och för att flytta hit. Vi har en möjlighet att komma ur den här krisen som en attraktivare plats, säger Björn.

Löpande beslut om projekt som stöttas
Vanligtvis tar Leksands Sparbanks styrelse beslut om vilka insatser för bygden som ska stöttas två gånger om året, men under rådande coronakris kommer besluten att tas löpande. Läs mer om insatser för bygden och gör ansökan här.

Sparbanksidén 
Leksands Sparbank finns till för att utveckla bygden och har inga aktieägare. När banken gör en vinst återinvesteras vinsten för att utveckla bygden istället för att delas ut till aktieägare. Företag, föreningar, privatpersoner eller andra organisationer kan söka ekonomiskt stöd till sina utvecklingsprojekt genom insatser för bygden.

Så fungerar en sparbank
I en sparbank är det huvudmännen som har det yttersta ansvaret. De utser styrelse, godkänner bokslut och vinstdisposition på årsstämman. Hälften av en sparbanks huvudmän utses av kommunfullmäktige inom bankens verksamhetsområde. Den andra hälften utses av huvudmännen själva. Personerna som är huvudmän ska ha lokal förankring. I Leksands Sparbank har vi idag 24 huvudmän som representerar en lokal bredd, både geografiskt och inom olika yrkeskategorier.

Läs mer: