Det nya kontoret kommer att ligga i Lindberghallen, granne med ICA och Systembolaget. Vi planerar att öppna kontoret i slutet av året.  Kontoret ska till en början bemannas med tre rådgivare och ha kompetens för att hjälpa både privatpersoner och företagskunder. I lokalen finns plats för att expandera med fler rådgivare och vi hoppas såklart att vi kommer att behöva göra det. 

- Att vi öppnar ett kontor i Djurås handlar om att kunna serva fler företag och privatpersoner i hela vårt verksamhetsområde. Nu kommer vi att finnas i Gagnefs kommun på allvar, det är en offensiv och långsiktig satsning från vår sida, säger Björn Rinstad, vd på Leksands Sparbank.

Leksands Sparbanks verksamhetsområde innefattar Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner, men vi har i dagsläget inget kontor i Gagnefs kommun vilket har varit en pusselbit som saknats. För att ha möjlighet att öppna i Gagnef kommer vårt bankkontor i Insjön att stängas. Kontoret i Insjön kommer att vara öppet tills att kontoret i Djurås öppnar.

- Etableringen i Djurås innebär en bättre geografisk spridning och att vi långsiktigt kan säkra fysisk närhet till en bank för fler. Även om det är vemodigt att stänga Insjökontoret så känns det väldigt bra att äntligen ha kontor i alla våra tre kommuner, fortsätter Björn.

Leksands Sparbank har i uppdrag från bankens huvudmän och styrelse att utveckla vårt verksamhetsområde med avseende på meningsfull fritid, utbildning, arbete och boende. Vi söker nu fler samarbeten med föreningar och näringsliv för att ta ett större ansvar i att utveckla Gagnefs kommun.

- Vi är ju ingen vanlig bank. Vårt uppdrag att utveckla bygden och vi samarbetar med väldigt många föreningar och andra organisationer för att utveckla bygden vi verkar i. Leksands Sparbanks vinst återinvesteras lokalt och ju fler i Gagnefs kommun som blir kunder, desto mer kommer vi att kunna stötta utvecklingsprojekt och föreningsliv i Gagnef, avslutar Björn.

Vi jobbar nu vidare med planeringen av det nya kontoret i Djurås och ser fram emot öppningen i slutet av året.