- Vi genomför nu en rad omprioriteringar och åtgärder för att vi ska kunna upprätthålla service till våra företags- och privatkunder om situationen med coronaviruset skulle bli värre, säger Leksands Sparbanks vd Björn Rinstad.

Prioriterar service via digitala kanaler och telefon – kontoret i Insjön stängs tillfälligt

Vi har just nu färre kunder som besöker våra kontor och fler som hör av sig via telefon än vanligt och vi bokar om många fysiska möten till telefonmöten. För att vi ska kunna serva så många kunder som möjligt så bra som möjligt flyttar vi resurser från våra fysiska kontor till telefon och internetbank.

- Vi fokuserar på telefon och att hålla kontoren i Leksand och Rättvik öppna som vanligt med kontanthantering och full service. Från och med onsdagen 18 mars kommer kontoret i Insjön att vara tillfälligt stängt.

- Det här är en förebyggande åtgärd vi gör för att kunna hjälpa så många kunder som möjligt. Om läget med viruset skulle bli värre är vi beredda. Vi hänvisar nu insjökunder till telefon, digitala kanaler eller kontoret i Leksand. Insjökontoret kommer att öppnas upp så snart vi bedömer att läget stabiliserats.

Är du orolig för din eller ditt företags ekonomi? Kontakta oss i tid!

- Det är en situation som drabbar både företag och privatpersoner ekonomiskt. Vi försöker hjälpa till på så många sätt som möjligt, vi kan till exempel stoppa amorteringen på lån under en period för att minska den ekonomiska belastningen. Hör av er till oss så tidigt som möjligt om ni är oroliga, ju tidigare ni hör av er desto bättre möjligheter har vi att tillsammans lösa problemen, säger Björn.

Äldre i riskgrupp med sämre tillgång till digitala tjänster

Vi har många äldre kunder som är i riskgrupp, de har i allmänhet sämre tillgång till digitala tjänster. Vi har alla ett ansvar att skydda och hjälpa de som tillhör en riskgrupp. Vi uppmanar yngre släktingar och vänner att hjälpa våra äldre. Kontakta oss om du har någon i din närhet som behöver hjälp att utföra bankärenden på distans utan att behöva träffa oss fysiskt.

- Vi har alla ett ansvar att skydda de som är i riskgrupperna. Tveka inte att höra av er till oss för att hjälpa till exempel en äldre släkting. Vi har lösningar för det, ni kan hjälpa dem via till exempel internetbanken eller via fullmakt, säger Björn.

Kundträffar och evenemang

Vi skjuter alla större kundträffar och evenemang på framtiden.

- Vanligtvis arrangerar vi många välbesökta evenemang och kundträffar, men nu får vi skjuta dem på framtiden. Vi hoppas kunna genomföra de flesta av evenemangen senare när läget är säkrare.

 

Kontaktuppgifter:

Telefon under ordinarie öppettider: 0247 886 00
Telefonbank efter ordinarie öppettider: 0771 22 11 22

Mer information: