Leksands Sparbank har ju inga ägare och banken finns till för att utveckla bygden, vi passar på att förklara lite hur det fungerar att vara sparbank.

I Leksands Sparbank finns det 24 huvudmän (som är både män och kvinnor såklart!). Huvudmännen har det yttersta ansvaret och är de som utser styrelse, godkänner bokslut och vinstdisposition samt fattar övergripande strategiska beslut. Det görs på en sparbanksstämma, precis som den vi hade under torsdagskvällen.

Vilka är de här huvudmännen då?

Det är personer med lokal förankring inom olika yrkeskategorier. I Leksands Sparbank utses hälften av huvudmännen av kommunfullmäktige i Rättvik, Leksand och Gagnef. Den andra hälften har huvudmännen själva utsett. Huvudmännen är alltså de som ser över Sparbankens förvaltning och de som representerar Sparbankens kunder.

Och hur gick årsstämman?

Den gick bra! Huvudmännen godkände bokslutet. Nu finns totalt 4,6 miljoner kronor i det vi kallar ”insatser för bygden”, pengar som ska återinvesteras i projekt för att utveckla bygden.

Insatser för bygden - ansökan senast 30 april

Du eller ni som har en idé för att utveckla bygden, glöm inte ansöka om medel från insatser för bygden senast 30 april. Läs mer på www.leksandssparbank.se/insatserforbygden

Så nu kör vi 150 år till!

Årsredovisning

Här hittar du Leksands Sparbanks årsredovisning 2020