Fonderna är märkta som mörkgröna, ljusgröna eller övrigt:

Mörkgrön innebär att fonden har hållbara investeringar som mål. En mörkgrön fond investerar i företag som bedöms ha direkta positiva bidrag till sociala och/eller miljörelaterade hållbarhetsmål.

Ljusgrön innebär att fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, men det är inte dess mål. Fonden kan ta hänsyn till bland annat miljö, klimat, mänskliga rättigheter och likabehandling.

Övrigt innebär att fonden inte är mörkgrön eller ljusgrön. Här kan också fonder som (ännu) inte är kategoriserade finnas. Läs om eventuell hållbarhetsinriktning i fondens faktablad som finns på fondlistan.

Så här hittar du fonderna i vår fondlista:

1. Gå in på vår fondlista.
2. Klicka på kolumnen "Hållbarhet (SFDR)"
3. Klicka bort "Swedbank Robur" från filtret så visas fonder från alla fondbolag

En av de mörkgröna fonderna är nya "Climate Impact" som vi kommer att få en presentation av på Aktiekväll med aktie-tv onsdag 17 nov. Det är en fond som till 100% riktar in sig på företag som har lösningar för klimatutmaningen. Aktiekvällen går att följa på plats i Leksand eller via Microsoft Teams, läs mer och anmäl dig till aktiekvällen här.