För ett sekel sedan var Övermo en plats av stor betydelse för Dalarnas transportinfrastruktur. Övermo var nämligen ett nav för verksamheten i DFF, Dalälvarnas flottningsförening.

Platsen var central och timmer flyttades enklast på älvar och på sjön. På Övermo varvsområde fanns en depå för flottbåtar och den största båtslipen* i området. I varvet byggdes, servades och reparerades båtar.

När älvarna dämdes upp för kraftproduktion och timmer började transporteras på väg försvann Övermos betydelse. På mitten av 1970-talet lades den sista verksamheten med flottning ner.

Nya varvsområdet

Området har sedan dess till stor del stått orört fram till 2014. Byggnader och bryggor hade börjat förfalla och det låg högvis med bråte lite här och där. Övermo varv ligger på en plats som är allt för vacker att offras till kyrkogård för gammalt skrot.

- Förförra sommaren började vi arbetet på varvsområdet med nya flottistbryggan och en rejäl städning av området, berättar Olle Lindell som är projektledare.

Under hösten och våren har de börjat med nästa steg i visionen om att göra Övermo varvsområde till ett veckert besöksmål för både Leksandsbor och turister. Den nya gästbryggan är redan på plats och nu fortsätter de bygga grillplats, bord, bänkar och slogbod ovanför nya gästbryggan.

- När vi är klara med den här etappen kommer vi att ha en fin badplats, två nya och handikappanpassade bryggor för allmänheten och ett område där man kan fika, grilla och umgås. Vi hoppas att så många som möjligt vill komma hit och uppleva den här fantastiska platsen, säger Mats Bråmå som är ordförande i Övermo by- och bystugeförening.

Leksands Sparbank stöttar projektet med 170 000 kronor

- Det finns många fantastiskt fina platser som gör Siljansbygden attraktiv för både oss som bor här och turister som kommer hit. Vi tycker att det är viktigt att ta tillvara på de krafter som vill utveckla de här platserna och göra dem ännu bättre och mer tillgängliga, säger Bo Liljegren, VD på Leksands Sparbank.

Området är redan idag väl värt ett besök, men invigning av del två i upprustningen av Övermo varv kommer att ske hösten 2016 eller våren 2017.

*En båtslip är en räls ner i vattnet som används för att dra upp och sjösätta stora båtar.

Läs om fler insatser för bygden som genomförts med stöd av Leksands Sparbank.