Går du och tänker på en affärsidé och funderar på att starta företag? Det är många som gör det, speciellt här i bygden. Nu kommer Nyföretagarcentrum till Leksand för att hjälpa dig som är i startgroparna och vill testa din affärsidé. 

- När man tittar på nyföretagande historiskt så känner jag att vi har ett arv att förvalta, Leksand har alltid legat högt, säger Mathias Bergqvist som är rådgivare och verksamhetsledare för Nyföretagarcentrum mellersta Dalarna.

Mathias berättar att småföretagen står för en stor del av jobben här i bygden och att det är viktigt att vi fortsätter att fylla på med nya företag. Nu under coronapandemin har det faktiskt startats fler nya företag jämfört med motsvarande period förra året.

Om man har en affärsidé och funderar på att starta ett företag. Hur gör man för att ta hjälp av er?
- Besök oss på webben och boka ett möte, vi har möten både fysiskt och på video. Och ett möte kostar ingenting, det finansieras genom våra samarbetspartners.

Vad gör vi sedan?
- På första mötet sätter vi oss och pratar. Med vårat upplägg testar vi din affärsidé ur olika perspektiv genom att prata och diskutera. Efter en timme har vi gått igenom de viktigaste delarna i en affärsplan. Vi gör så istället för dyka ner i tjugo sidor affärsplansmall, det ska vara lätt att komma och prata runt en affärsidé.

Hur långt måste man ha kommit i sin planering innan man kontaktar er?
- Man kan komma ganska tidigt i processen. Det finns inga krav på att man ska ha till exempel affärsplan eller budget klar, men man måste veta ungefär vad man vill göra.

Väljer alla som ni haft möte med att starta företag?
- Nej. En del är ganska långt fram och kör igång direkt, de flesta går hem och fortsätter skruva på sina idéer och en del väljer att inte köra igång. Vår roll är att hjälpa de som har en idé att testa om den skulle vara bärkraftig i verkligheten och hjälpa till att utveckla den.

Nyföretagarcentrum i Leksand finansieras av Leksands Kommun och nyföretagarcentrums samarbetspartners. Nu när Nyföretagarcentrum kommer till Leksand har tre lokala samarbetspartners kommit till, Leksands Sparbank är en av dem och de två andra är XBASE och Åhlberg & Partners.

På bilden ser ni Mathias från Nyföretagarcentrum till vänster och Håkan Löfnäs som är styrelseledamot i Nyföretagarcentrum mellersta Dalarna och företagsrådgivare på Leksands Sparbank till höger.

Mer information: