- Vi har lagt om delar av taket på Wasasalen. Men det är mer än så, det handlar om att bevara en byggnad med historia som genererar en stor gemenskap i byn, berättar Fredrik Svensson, ordförande i Djura Byalag.

Wasasalen byggdes strax efter sekelskiftet då IOGT-NTO kände att sockenstugan inte räckte till för alla dess aktiviteter. Det bildades en ekonomisk förening som stod som ägare för Wasasalen som i sin tur hyrde ut lokalen till nykterhetsrörelsen. På 1970-talet var aktiviteterna så få så lokalen skänktes till byn där byalaget bildades för att förvalta byggnaden. 

- Vi valde ett falsat plåttak för att bevara Wasasalens utseende i den tidsanda det är byggt. Plåttaket kunde vi lätt montera själva så vi har med hjälp av flera händiga personer i byn jobbat på under sommaren, berättar Fredrik.

- Jag tror vi var där uppe och klättrade under sommarens varmaste dagar. Det var rejält hett, skrattar Anders Henriks som är kassör i byalaget.

Byborna har slutit upp kring renoveringen och förutom de som varit med och hjälpt till med själva bygget finns flera engagerade bybor som kommit med glada tillrop och kaffe och fika.

- Det finns en framtidstro här i byn. Vi har haft en generationsväxling med många unga nyinflyttade och vi har väldigt många engagerade bybor. Det såg vi framförallt i skolfrågan som var aktuell för något år sedan, säger Fredrik.

Under åren har lokalen använts för filmvisningar och pubkvällar för byborna. Även flera konstnärer och fotografer har haft sina utställningar i Wasasalen.

- Sen har vi såklart uthyrning av den precis som de flesta andra byar och deras bystugor. I år tappade vi dessa intäkter på grund av pandemin. Sparbankshjälpen gav oss dock ett tillskott i kassan vilket vi är tacksamma för, säger Anders.

Leksands Sparbank återinvesterar i bygden. Istället för aktieutdelning går vinsten tillbaka till bygden i form av olika utvecklingsprojekt. Djura byalag och Wasasalen tilldelades 30 000 kronor för bevarandet och utvecklandet av Wasasalen och 20 000 kronor från Sparbankshjälpen.