- Det hade börjat växa igen på sina ställen, men förra hösten drog vi igång projektet i Gassarvet. De röjdes ordentligt och nu kan alla byar låna den nya flishuggen för att ta hand om sly och ved. Fliset använder vi för att lägga ut på stigar som går längs stränderna.

De har även planer att använda maskinen i ett projekt för att väcka liv i gamla motionsspår och stigar på Hallberget och Uvberget. Spår, stigar och leder ska röjas och markeras så att de blir lättare att hitta.

- Siljansnäs är fantastiskt både för oss som bor här och för besökare. Folk åker till Dolomiterna och Skottland för att vandra och cykla när de lika gärna skulle kunna åka hit, säger Christer.

Christer har också ett annat perspektiv på projektet.

- Ju längre bort besluten tas, desto viktigare att vi samarbetar. Siljansnäs är en geografiskt stor socken och det är viktigt att vi hjälps åt för att få saker gjorda och för att berätta vad vi vill.

Leksands Sparbank stöttar projektet ”Öppna landsskap” och inköp av flishugg med 200.000 kronor.