- När många springer från börsen och inte vill vara där, det är då man kan göra bra affärer. Och i och med att man inte vet när börsbotten är nådd, eller om det är en, två eller tre bottnar, så är det definitivt ett bra alternativ att överväga att öka det månatliga sparandet, säger Björn.

Vad beror börsfallet på?

- Situationen mellan Ryssland och Ukraina har varit spänd under många år, men har trappats upp ytterligare under senare tid. Vissa underrättelseuppgifter gör gällande att ett ryskt militärt angrepp kan vara nära förestående och flera länder har mot bakgrund av detta valt att kalla hem sin ambassadpersonal och rekommenderar sina medborgare att resa hem. Allt det här innebär en ytterligare förstärkning av den geopolitiska oro som marknaderna har haft att förhålla sig till under en tid.

Är det en rimlig börsrörelse?

- Mot bakgrund av att marknaderna har haft ett oroligt år så här långt, framförallt på grund av allt högre inflation och åtföljande högre ränteförväntningar, så tenderar investerarkollektivet att vara extra känsligt för dåliga nyheter. Att marknaderna faller mot bakgrund av den senaste tidens geopolitiska upptrappning får kanske inte ses som helt överraskande, även om konflikten har varit på marknadens radar under en period. Osäkerhet av den här typen är aldrig välkommen, det gäller inte minst ur ett marknadsperspektiv, och även om upptrappningen som nu sker kommer långt ifrån oannonserad, är den här typen av händelser sällan fullt ut inprisade, när de väl inträffar.

Föranleder det någon förändring kring bankens syn på aktiemarknaden?

- I dagsläget finns inte tillräckligt med information för att det ska föranleda någon förändrad syn. När det handlar om krigshandlingar är givetvis det mänskliga lidandet det värsta, förhoppningen är att det inte ska behöva gå så långt. Ur ett rent marknadsperspektiv har en del bolag och sektorer redan berörts av konflikten. Det spekuleras också kring eventuell påverkan på utbudet av många energi- och råvarutillgångar, där Ryssland är en viktig producent. Men som helhet för de globala aktiemarknaderna behöver inte en isolerad konflikt ha någon större påverkan, och vi ser inte att en eventuellt fortsatt upptrappning nödvändigtvis behöver innebära fortsatt fallande globala aktiemarknader. Samtidigt är vi medvetna om att många frågetecken kvarstår kring den fortsatta utvecklingen, speciellt om konflikten skulle komma att utvidgas och involvera även andra globala aktörer. Sammantaget talar det för att volatiliteten i marknaderna sannolikt kommer bestå ytterligare en tid.

Björn vill även lyfta några punkter som är värda att alltid ha i bakhuvudet när det kommer till det egna sparandet: 

  • Spara långsiktigt.
  • Sälj inte av i panik när börsen rasar.
  • Om du har möjlighet, överväg att öka ditt månatliga sparande när det är oroligt på börsen.
  • Det är risken och oförutsägbarheten som vi på lång sikt får betalt för på börsen.

Vill du ha hjälp att se över ditt sparande är du välkommen att ringa oss på 0247-886 00 eller skicka ett meddelande till oss på Internetbanken i inloggat läge. 

Aktiellt kan du alltid följa dagsaktuella nyheter och analyser kring vad som händer på börsen.