Mary Juusela, som är grundare till Lika Olika-metoden, menar att vi alla har ett ansvar för vilka långtgående konsekvenser våra sociala beteenden har. När vi inte tar det ansvaret måste vi påminnas och utbildas.

- Du har ett ansvar, det du gör påverkar människor, familjer och arbetsgrupper långt mer än du anar. En suck, en ögonrullning, skitsnack bakom ryggen eller favorisering växer i storlek över tid och får effekter på andra människors potential och hälsa. Den som är ansvarig är avsändaren tillsammans med den tysta massan som står bredvid, menar Mary.

I eller utanför gruppen?
Mary har under 10 år gjort en världsunik vetenskaplig studie tillsammans med Högskolan Kristianstad. Mellan 2003 och 2013 bodde hon med 700 familjer med väldigt olika förutsättningar. Genom studien kunde Mary konfirmera att alla människor är flockdjur och att alla har samma grundläggande behov – att få vara med i gruppen. Det här gäller alla människor och pågår hela livet, från att du föds till att du dör.

- Varje dag på skolan eller arbetet är en del av att hamna i eller utsätta andra för socialt utanförskap. Det handlar ofta om jargonger och skämt - ”jag menade inget illa” eller ”det var bara på skoj”, säger Mary.

Det börjar vid matbordet
Mary kunde också konstatera att hur vi bemöter andra till 95 procent kommer hemifrån.

- Hur vi bemöter klasskompisar, kollegor och medmänniskor börjar hemma vid köksbordet när vi växer upp. Det är där vi grundlägger våra attityder, fördomar och värderingar, enligt Mary.

Lika Olika-metoden
Efter studien utvecklade Mary en utbildningsmetod för att komma åt de här problemen. Eftersom så stor del av våra sociala beteenden kommer hemifrån involveras även vårdnadshavare. Innan elever, vårdnadshavare och lärare börjar arbetet görs en förstudie på varje deltagande skola där intervjuer med elever och lärare ger en bild av vilka utmaningar som finns. Sedan börjar arbetet med Lika Olika-metodens fyra steg:

  1. Insikt om olikheter och likheter
  2. Kunskap om utanförskap och mitt eget agerande, och vad det har för konsekvenser
  3. Konkreta verktyg som hjälper dig att bete dig bättre och hantera svåra situationer
  4. Action! Viljan att förändra.

 

Elever, vårdnadshavare och lärare i sex grundskolor* i Rättviks och Leksands kommuner får möjlighet att delta i utbildningen för att tillsammans skapa en positivare och mer tolerant miljö för att må bättre och prestera bättre.

* Följande skolor deltar i projektet: Rättviksskolan, Nyhedsskolan och Furudals skola i Rättviks kommun, samt Sammilsdalsskolan, Åkerö skola och Profilskolan Excel i Leksands kommun.

Varför gör Leksands Sparbank det här?
Leksands Sparbank finansierar utbildningen till skolorna och vårdnadshavarna. Till skillnad från många andra banker är sparbankens yttersta mål inte att dela ut pengar till aktieägare, Leksands Sparbank har inga aktieägare. Sparbanken finns till för att utveckla Siljansbygden och vinsten återinvesteras istället i projekt för att utveckla Siljansbygden. Det här är ett av flera projekt som syftar till att skapa ett positivare och mer socialt hållbart samhälle.