Inlåning

Ny ränta %    Förändring %   
Siljanskonto¹ 1 +0,60
e-sparkonto 0,40 +0,25
Premiumkonto 1,00 +0,50
Placeringskonto företag/förening 0,50 +0,35

¹Fyra fria uttag, därefter betalar du en uttagsavgift på 0,1 % min 150 kr.

Fasträntekonto (3 - 60 mån)
Aktuell ränta %
Exempel på löptid och ränta per 2022-10-04  
Löptid 6 månader 1,75
Löptid 12 månader 2,51
Löptid 24 månader 2,83

 

Utlåning

Utlåning med administrativt satt ränta höjs med 1,00%.

  • Företagsutlåning höjs från och med 2022-10-07.
  • Utlåning till privatpersoner höjs från och med 2022-10-18.

Räntebunden eller räntebasrelaterad utlåning berörs inte av denna ändring.