FN:s globala mål syftar till att verka för bättre hälsa, minskade ojämlikheter, minskad miljöförstöring och att lösa klimatkrisen. Under 2019 har Global Impact varit investerad i över 100 bolag över hela världen. Totalt är närmare 60 procent av omsättningen från dessa relaterad till de globala målen genom de produkter och tjänster bolagen säljer. Detta kan jämföras med 10 procent hos fondens jämförelseindex MSCI All Country World Index.

- Kapital är en mycket stark påverkansfaktor för att fortsätta driva på en hållbar utveckling i samhället. Vilken nytta de företag som fonden investerar i gör blir konkret och tydligt när vi kvantifierar den positiva effekt på miljö och sociala områden som bolagen fonden har varit delägare i, har haft under året, säger Pia Gisgård, hållbarhetschef på Robur.

Klimat står för cirka hälften av fondens exponering mot de globala målen. Det kan bland annat vara företag som erbjuder teknologier för klimatomställning, till exempel alternativ energi, energieffektivitet och gröna byggnader.

- Som ett konkret exempel på vilken typ av bolag fonden investerar i, skulle jag nämna det danska bolaget Ørsted. Från att ha varit ett av de mest kolintensiva bolagen i Europa gjorde bolaget en storsatsning på förnybar energi och utsågs i januari 2020 till världens mest hållbara bolag av Corporate Knights i Davos. Det är ett bra exempel på ett bolag som har tänkt om och ställt om. Företaget har dessutom gått 90 procent starkare än index under 2019. Det visar tydligt på den positiva kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet, säger Linnea Zanetti, ansvarig för Impactanalysen av Global Impact.

Mer information: