En fråga som såklart är omöjlig att ge ett säkert svar på, men sammanfattningsvis kan vi säga att de flesta analyser och resonemang under aktie-tv landade i att det finns en del orosmoln, men att man är fortsatt positiv till aktier som tillgångsslag.

Som vanligt finns både risker och möjligheter, men ett regelbundet sparande i aktier och fonder med bra riskspridning i flera olika branscher och marknader ser vi som det långsiktigt bästa alternativet för att få sina pengar att växa, trots att börsen har ett starkt år i ryggen.

Klimatfrågan och sparande

Klimat och fonden "Robur Climate Impact" var en av huvudpunkterna. Roburs vd Liza Jonson fick frågan om det är lönsamt att satsa på hållbarhet och svarade så här:

- Det är vår absoluta uppfattning att så är fallet. De hållbara bolagen är de som kommer att generera finansiell tillväxt på lång sikt. Det kommer inte att finnas kunder till de ohållbara bolagen och det kommer inte att finnas investerare som vill gå in i de bolagen.

 Att rikta in sitt sparande på företag och fonder med ett bra hållbarhetsarbete tror vi är en långsiktigt bra strategi, både för att vara del av en hållbar utveckling och för värdet i ens egen fond- eller aktieportfölj.

Låga priser på sparande i aktier och fonder

Det pratades också om vikten av låga avgifter när man handlar med aktier eller sparar i fonder. Våra priser för aktiehandel är bland marknadens lägsta och enklaste:

  • Du som har upp till 100 000 kronor i sparande betalar 0 kronor i courtage. Det gäller för upp till 500 affärer per år på aktier i Sverige, övriga Norden och Baltikum.
  • Om du har över 100 000 kronor i sparkapital, eller för andra marknader, tex USA, är priset 29 kronor för affärer upp till 25 000 kr, 59 kronor upp till 100 000 och 99 kronor för affärer över 100 000. 

Läs mer om aktiehandel med Leksands Sparbank.

Se Aktie-tv i efterhand

Missade du aktie-tv i torsdags? Du kan se det i efterhand på denna länk.

Boka en spararådgivning
Hör av dig till oss om du vill boka en rådgivning för att få hjälp med en långsiktigt smart strategi för sparande, du når oss enklast på 0247 886 00 eller .

Som vanligt ska man vara medveten om att sparande i aktier och fonder medför risker och att värdet på sparandet både kan öka och minska. Värdet på aktier kan svänga kraftigt, framförallt på kort sikt. Vi rekommenderar en sparhorisont på minst fem år när man sparar i aktier och aktiefonder. Pengar som du behöver på kortare sikt bör du inte placera i aktier eller aktiefonder.