Svenskt kvalitetsindex har släppt sin kartläggning över Sveriges mest nöjda bankkunder för privatpersoner och företag 2022. Generellt har svenska bankkunder blivit mindre nöjda och det är framförallt nischbankerna som får lägre betyg från sina kunder.

SKI skriver i sitt pressmeddelande: ”SKI Bank 2022 visar att svenska bankkunder åter har blivit mindre nöjda. Det betyder att den positiva trenden sedan ’bottenåret’ 2017 är bruten. En ny, osäker och oförutsägbar tid förändrar kundernas behov, krav och förväntningar. Nu söks trygghet, stabilitet och pålitlighet.”

De mest nöjda kunderna både bland företag och privatpersoner finns hos Sveriges Sparbanker. Sparbankernas kundnöjdhet går dessutom mot branschens generella trend och ökar något.

- I tuffare tider tycks människor och företag värdera den närhet och service vi kan erbjuda i större utsträckning, att vi finns till för våra kunder och bygden, säger Björn Rinstad, vd på Leksands Sparbank.

Björn är nöjd med Leksands Sparbanks och Sparbankernas placering i undersökningen, men ser också ett allvar i den ekonomiska situationen.

- Det är oroliga tider och nu har vi en extra viktig roll, vi finns här mitt i vår marknad och kan hjälpa människor och företag. Dörrarna är öppna till våra kontor, säger Björn.

Fysiska möten och personlig service viktigt för företagare
SKI konstaterar också i undersökningen att företagskunder kräver mer personlig service och att digitaliseringen har svårt att ersätta det fysiska mötet för dem.

Många banker har under en period lagt ner sina kontor på landsbygden runt om i Sverige vilket Björn menar är en olycklig utveckling.

- Det är synd för företagare utanför de större städerna att banker lägger ner sina lokalkontor, men vi tror stenhårt på Dalarna och Siljansbygden och vill stötta företag och människor som utvecklar regionen. Företagen är viktiga för oss alla, de skapar service, tjänster och jobb. De är grunden till vår välfärd och livskvalitet. Vi satsar framåt och har precis öppnat ett kontor i Djurås, vi tror ju på den här bygden.

Resultat Svenskt kvalitetsindex Bank 2022

Kundnöjdhet privatkunder
Leksands Sparbank 81,4*
Sparbankerna (genomsnitt) 75,1
Övriga 73,1
Skandia 73,0
Länsförsäkringar Bank 71,8
Handelsbanken 68,5
Branschen 67,9
SEB 66,5
Nordea 65,8
Danske Bank 65,2
ICA Banken 64,2
Swedbank 63,1

Kundnöjdhet företagskunder
Leksands Sparbank 78,4*
Sparbankerna (genomsnitt) 72,1
SEB 67,9
Övriga 67,8
Handelsbanken 67,2
Branschen 65,9
Danske Bank 64,7
Länsförsäkringar Bank 64,6
Nordea 62,2
Swedbank 61,9

* Varje enskild Sparbanks resultat publiceras inte av SKI, men Leksands Sparbank har valt att visa sitt resultat. 

Läs mer på SKIs hemsida