- Ja, det är full fart nu. Vi har jobbat för att få upp intresset för solenergi i 30 år och nu börjar det verkligen ta fart, berättar Stefan.

Vilka är de vanligaste frågorna? 
- Folk undrar vad en solcellsanläggning kostar och hur mycket energi det ger.

Hur ser ekonomin ut för en solcellsanläggning? 
- På ett villatak är det vanligt att investeringen är på mellan 80- och 100-tusen kronor "nyckelfärdigt". Folk frågar ofta hur lång tid det tar innan man har tjänat in anläggningen, men man får ju avkastning från dag ett. Det ger vanligtvis tre till fem procents årlig avkastning efter avbetalning på investeringen.

Är det bara privatpersoner som installerar solenergi?
- Nej, vi har många jordbrukare och bostadsprojekt också. I företaget har vi tre segment som vi kallar komplett, grossist och projekt. Komplett är nyckelfärdiga installationer i vår närhet, grossist är när vi säljer material till återförsäljare i hela Sverige och i projektsegmentet är vi underentreprenörer i större byggen, till exempel när vi installerade solceller på Leksands Sparbank.

Vad är det viktigaste om man vill installera solceller?
- En installation ska fungera underhållsfritt i många år. Jag tycker det är viktigt att välja en stabil leverantör så att man kan få hjälp om något mot förmodan strular under de trettio år som anläggningen ska leverera. Ett plus är ju om leverantören har en bra bank i ryggen också, det är ju en trygghet om det skulle bli sämre tider, säger Stefan med ett skratt! 

Varför valde ni Leksands Sparbank?
- Vi fick bra villkor och ett bra förtroende i samband med ett generationsskifte för några år sedan. Och nu i efterhand har jag också förstått vad Leksands Sparbank gör för bygden, det är viktigt tycker jag.

På bankkontoret i Leksand har vi anlitat Svesol för att installera en solcellsanläggning som ger ungefär 15 000 kilowattimmar per år. Under maj, juni och juli var det många solrekord som slogs och då levererade anläggningen runt 2 500 kilowattimmar per månad.