De flesta fondsparare vill ha bra avkastning på sina pengar och samtidigt bidra till någonting hållbart. Om jag ställer om mitt sparande till fonder med en hållbar inriktning, offrar jag en del av möjligheten till värdeökning då?

- Tvärtom skulle jag säga. När länder, stater och företag på löpande band deklarerar hårdare miljöregler och mål om fossilfrihet innebär det en osäkerhet för företag som inte är i linje med det. På sikt finns det också möjlighet att ta del av tillväxt i nya företag som utvecklar lösningar på hållbarhetsfrågorna genom att investera i fonder med hållbarhetsfokus, menar Björn Rinstad som är VD på Leksands Sparbank.

Kartläggning för att förbättra hållbarhetsarbetet
Under våren har Leksands Sparbank gjort en kartläggning för att förbättra hållbarhetsarbetet på banken.

- Ekonomisk och social hållbarhet har under alla 150 år som banken funnits varit grundbultar i sparbanksidén. Leksands Sparbank finns till för att utveckla bygden och skapa ekonomisk trygghet och utvecklingsmöjligheter. Nu har vi gjort en kartläggning för att bli starkare även i vårt miljöarbete, berättar Björn.

Hållbarhet i sparande
Kartläggningen har mynnat ut i tre områden med förbättringsmöjligheter där hållbarhet i sparande är ett område.

- De är intressant att se hur stor påverkan ett sparande kan ha. Ett exempel i kartläggningen visar att när 100.000 kronor placeras i en globalfond kan det skilja mellan 2 och 8,5 ton koldioxid per år som företagen i fonden orsakar. Där har vi banker ett stort ansvar genom att påverka bolagen och förbättra fondutbudet samtidigt som vi ska hjälpa våra kunder att göra långsiktigt bra investeringar, både ur det ekonomiska perspektivet och ur hållbarhetsperspektivet, menar Björn.

Som jämförelse så är den genomsnittlige svenskens privata klimatavtryck runt 8 ton koldioxidekvivalenter per år.

Digital aktiekväll med tema hållbart sparande
Ni kommer att ha möjlighet att följa delar av vårt hållbarhetsarbete här på vår webbplats och i sociala medier. Vi vill börja med att tipsa om vår aktiekväll med tema hållbart sparande onsdagen den 11 november, läs mer om den och anmäl dig här

Om du är nyfiken redan nu, kolla in dessa fonder:

  • Robur Global Impact - aktiefond som investerar enbart i "världsförbättrare" med lösningar för att nå FNs hållbarhetsmål.
  • Robur Transition - aktivt förvaltad fondfamilj med företag som redan jobbar mot eller har potential att bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Jobbar mycket med dialog och påverkan av företagen i fonden.
  • Robur Access Edge - fondfamilj med breda indexfonder som väljer bort tex företag inom fossil energi och vapen. Ska ha 50% lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex.

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.