Utlåning med administrativt satt ränta höjs med 0,25%.

Företagsutlåning justeras fr o m 2022-05-24.

Utlåning till privatpersoner justeras fr o m 2022-05-30

Räntebunden eller räntebasrelaterad utlåning berörs inte av denna ändring.

Mer information om aktuella räntor finns här.