Skip to content

Ett sätt att öka likviditeten är att belåna era fakturor, det vill säga en typ av factoring. Med fakturabelåning frigör ni snabbt kapital i er löpande verksamhet. Det kan vara bra att kombinera en mindre kontokredit med fakturabelåning för att hantera det aktuella likviditetsbehovet - speciellt för snabbväxande rörelsebolag.

Vem passar fakturabelåning för?

Fakturabelåning kan passa er om ni:

 • har stora kundfordringar och skulder som måste betalas innan era betalningar kommit in. Det kan till exempel röra sig om lönebetalningar, leverantörsskulder eller skatter
 • har likviditetsbehov
 • expanderar
 • har ont om tid för administration av fakturor och reskontra
 • omsätter mer än 3 Mkr och har fler än 300 fakturor per år.

Fakturabelåning (factoring) - steg för steg

 1. Er vara eller tjänst levereras

  På fakturan till din kund anger du Swedbank som betalningsmottagare.

 2. Skicka underlaget

  Du skickar fakturaunderlaget till oss på Swedbank.

 3. 70 % av fakturans belopp utbetalas

  Vanligtvis utbetalas 70 % av fakturans belopp direkt till dig.

 4. Betalning av fakturan

  Din kund betalar fakturan.

 5. Återstående 30 % utbetalas

  Vi betalar ut resterande 30 % av fakturans belopp till dig.

 6. Ingen administration - allt är klart

  Påminnelser och kravhantering - till exempel dröjsmålsräntor och inkassokrav - hanteras av oss.

Andra alternativ till extra rörelsekapital