Meny
Insatser för bygden
Jobba hos oss
Kontakta oss

Hållbarhet

Leksands Sparbank ska vara en drivande kraft för en attraktiv och hållbar Siljansbygd där människor vill verka och bo. Genom att ta ansvar för och investera i bygden ser vi till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Här kan du läsa mer om hur och vad vi gör.

En hållbar sparbanksidé

Hållbarhet är och har under länge varit en naturlig del av Leksands Sparbank och sparbanksidén. Vår sparbanksidé innebär att vi ska vara en finansiellt stabil bank för att hjälpa människor, företag, föreningar och bygden att utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Vi har även ett stort ansvar för vår miljöpåverkan eftersom vi påverkar omvärlden genom vårt arbete med kreditgivning, sparande, våra egna placeringar samt direkt påverkan från vår verksamhet.

Tre fokusområden

När vi kartlägger vårt arbete, vad vi gör och hur vi kan göra skillnad, landar vi i tre fokusområden där vi har störst möjligheter till förbättringar i vårt hållbarhetsarbete: 

  1. Hållbart sparande
  2. Hållbar kreditgivning
  3. Vår direkta påverkan
Linda Gudmundsson

"Vi ska vara en kraft för en hållbar bygd"

Linda Gudmundsson är HR-chef och berättar om hur hållbarhet på olika sätt genomsyrar det mesta banken gör.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har som mål att alltid jobba för att förbättra hållbarheten i alla delar av verksamheten för att bidra till att nå de globala målen i FN:s Agenda 2023 samtidigt som vi utvecklar bygden lokalt på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Här kan du läsa mer om några konkreta exempel på projekt, aktiviteter och förhållningssätt på vi på sparbanken arbetar med. Klicka på respektive rubrik för mer information.

Miljö och ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Vad kan du göra?

Spara hållbart: En viktig insats

Genom att välja mer hållbara och miljösmarta fonder till ditt sparande och din pension kan du göra stor skillnad. Börsen har nämligen större miljöpåverkan än "bilen, biffen och bostaden" tillsammans enligt Världsnaturfonden WWF.