Hoppa till huvudinnehåll

Fasträntekontot är ett bundet sparande med fast ränta som omfattas av den statliga insättningsgarantin. Vilken ränta du får beror på hur länge du väljer att binda dina pengar. Om du tar ut pengarna i förtid tillkommer en avgift.

Kontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

 

Fasträntekonto – aktuella räntor 2023-12-01

Löptid
Ränta
Effektiv ränta 360/360
3 mån 3,80  
6 mån 3,80  
1 år 3,95 4,02
1,5 år 3,51 3,53
2 år 3,26 3,26
3 år 3,13 3,08
4 år 3,03 2,94
5 år 3,01 2,88
     

Hur mycket får jag i ränta?

Såhär räknar du ut ränteutbetalning före skatt för Fasträntekonto:

Årsränta * (Antalet dagar(1)/360) * Insatt belopp = Din utbetalning före skatt

Exempel:

Du sätter den 1 Juni in 100 000 på ett Fasträntekonto med en ränta på 3,30%

Vid 3 mån bindningstid:

3.30%* (92(1)/360)*100 000kr = 843 kronor före skatt

Vid 2 års bindningstid:

3.30%* (731(1)/360)*100 000kr = 6700.83 kronor före skatt

(1) Antalet faktiska dagar under bindningstiden.

Om du vill ta ut pengarna i förtid

Med Siljanskonto Fast kan du välja att binda pengarna från tre månader upp till fem år för att få en högre ränta.

Vilken ränta får jag?

Räntan för Siljanskonto Fast är nära sammankopplat till hur marknadsräntor utvecklas. Vi rekommenderar att du kontaktar oss för att se över vilken sparform som passar dig bäst.
Skillnad ränta Siljanskonto Fast och årseffektiv ränta

Fasträntekonto – mer information