Fokusområden

  • Arbete och skola
  • Boende
  • Meningsfull fritid

Vilka kan söka?

Kommuner, företag, organisationer, ideella föreningar och privatpersoner inom Leksand, Rättvik och Gagnefs kommuner har rätt att ansöka. Ansökningarna ska ske skriftligt via formulär. Sista ansökningsdatum på våren är 31 mars och på hösten 30 september. Bankens styrelse tar beslut vid ordinarie styrelsesammanträde i maj och november, besked lämnas under juni och december.