Artikel om de hållbara investeringar inom skog och lantbruk som Swedbank identifierat som första viktiga stegen mot en hållbar omställning.