Ekonomisk och social hållbarhet är och har under lång tid varit en naturlig del av Leksands Sparbank och sparbanksidén. Vår sparbanksidé innebär att vi ska driva en finansiellt stabil bank för att hjälpa människor, företag, föreningar och samhället att utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Som sparbank har vi även ett stort ansvar för vår miljöpåverkan då vår verksamhet påverkar omvärlden genom vårt arbete med kreditgivning, sparande, våra egna placeringar och direkt påverkan från vår verksamhet.

Under 2019 gjorde Leksands Sparbank en hållbarhetskartläggning som resulterade i vår hållbarhetspolicy. I hållbarhetspolicyn slås bland annat fast att Leksands Sparbank ställer sig bakom FNs globala mål i Agenda 2030 och att vi ska jobba för att förbättra hållbarheten i alla delar av verksamheten för att bidra till att nå de globala målen samtidigt som vi utvecklar bygden lokalt på ett långsiktigt och hållbart sätt.

I kartläggningen kom det fram att vi utöver vår direkta påverkan också har en stor indirekt påverkan genom vår kreditgivning och hur våra kunders sparande placeras. Kartläggningen mynnade ut i tre fokusområden med störst möjligheter till förbättringar i vårt hållbarhetsarbete:

  • Hållbart sparande
  • Hållbar kreditgivning
  • Vår direkta påverkan

Läs gärna mer om några konkreta exempel på projekt, aktiviteter och förhållningssätt på Leksands Sparbank nedan.