”Det här stödet betyder oerhört mycket. Det innebär inte bara att vi kan fortsätta att återställa de skador som är kvar efter skyfallet, utan vi kan också agera mer förebyggande för att motverka översvämningar i framtiden. Det handlar om klimatanpassning på riktigt. Stödet kommer att lätta den ekonomiska situationen märkbart för föreningens medlemmar. Det är särskilt roligt att se att bygdens näringsliv nu ställer upp i ett läge där stödet från samhället och staten visat sig bli ytterst begränsat”, säger vägföreningens ordförande Anders Rosén.

Viktigt för hela kommunen

Vägföreningen har fått ett beviljat bidrag på 300 000 kronor. Anders menar att det nu blir lättare att lägga resurser på inventering av de mest angelägna åtgärderna, exempelvis när det gäller dikning och rensning av vägtrummor och brunnar och vad som måste prioriteras.

”Vårt vägområde är över två mil långt och har mycket trafik av besökare eftersom vi är ett viktigt och intressant turistområde för hela kommunen. Här finns många företag, framför allt inom besöksnäringen. Det handlar om hotell, pensionat och även en skidanläggning som alla är beroende av bra vägar för sin verksamhet. Våra vägar är viktiga för hela kommunens utveckling.”

---

Lerdal-Gärdebyns vägförening sökte pengar från Leksands Sparbanks Insatser för bygden och tilldelas 300 000 kronor.