Meny
Insatser för bygden
Jobba hos oss
Kontakta oss

Nya vindskydd ger Rättviks Scoutkår större möjligheter

Nya vindskydd vid scoutkårens kursgård Kungshol utanför Rättvik skapar nya möjligheter. I en miljö där fokus ligger på friluftsliv och aktiviteter utan prestation får barn och unga en chans att utveckla både sina färdigheter och sin självkännedom.

En riktigt kylig kväll strax innan jul hade Rättviks Scoutkår gemensam terminsavslutning på kurs- och lägergården Kungshol utanför Rättvik. Trots rejält med minusgrader var stämningen god när de traskade iväg längs ett mysigt ljusspår, upplyst med marschaller och fotogenlyktor. Förutom att scouterna skulle ta emot sina nya märken under en gemensam ceremoni, passade de även på att inviga kårens nya vindskydd som byggts med bidrag från sparbankens Insatser för bygden:

”För scoutkårens verksamhet ger vindskydden en naturlig samlingsplats när grupperna ska ha kvällsmöten, övernattningar och hajker. Vindskydden ligger vackert placerade med åsen i ryggen ger en välkomnande entré till hela Kungshol. De ligger också längs den fina vandringsleden Enåleden och vi i kåren hoppas att också vandrare på leden väljer att använda dem, då det är en fint anlagd plats för rast, lunch eller nattvila”, säger scoutkårens ordförande Jan Fyhr.

Friluftsliv för ökad självkännedom

Rättviks Scoutkår har ca 50 medlemmar, med barn från årskurs 2 till ungdomar på gymnasiet.

”Friluftsliv ger barn ökad självkännedom. De får testa och se hur de fungerar och reagerar i olika situationer, klä sig efter väder, utmana sig att prova nya saker. Det kan till exempel vara att sova ute i tält eller vindskydd. Idag är barn stillasittande stor del av sin vardag och där kan scouterna främja utomhusaktivitet, frisk luft och rörelse skapar en bra balans. Scouterna främjar också kreativitet när vi jobbar med olika material och alltid med syfte att ’lära genom att göra’, prova sig fram, misslyckas och lyckas utan prestationskrav eller tävling. Alla får vara med, utifrån sina förutsättningar.”

Just detta är också en del av scouternas värdegrund, att alla är välkomna som de är, utan krav att prestera, vilket Jan menar genomsyrar många andra idrottsaktiviteter.

”Här lär man sig vikten av att samarbeta och att alla bidrar med det de har förmåga till. Kåren har som mål att alla ska få vara med på en övernattning eller hajk med varierade aktiviteter och utmaningar minst en gång per termin. Detta för att varje scout ska få en stegrande utmaning ju äldre de blir.”

---

Vi på Leksands Sparbank har varit med och finansierat de nya vindskydden. Via våra insatser för bygden har Rättviks Scoutkår beviljats 82 000 kronor till projektet.

Ansök om Insatser för bygden

Kommuner, företag, organisationer, ideella föreningar och privatpersoner kan ansöka om ekonomiskt stöd via "Insatser för bygden". Det är vårt sätt att återivestera sparbankens överskott i bygden, så att pengarna stannar här och gör nytta för föreningar, projekt och evenemang i vårt närområde.