Meny
Insatser för bygden
Jobba hos oss
Kontakta oss
Samhällsengagemang

Stödet gör att Lerdal-Gärdebyn kan bygga upp vägarna igen

Området Lerdal-Gärdebyn i Rättvik var en av de värst drabbade av skyfallen och stormen Hans. Nu har vägföreningen beviljats 300 000 kronor i stöd för att återställa och bygga upp vägområdet igen.

Det våldsamma regnet som föll i samband med stormen Hans i augusti 2023 orsakade stora skador i vägområdet kring Lerdal-Gärdebyn i Rättvik. Det satte vägföreningen i en ansträngd ekonomisk situation. Sparbankens bidrag på 300 000 kronor är betydelsefullt för det fortsatta återställningsarbetet.

”Stödet från Leksands Sparbank betyder oerhört mycket. Det innebär att vi inte bara kan fortsätta att återställa de skador som är kvar efter skyfallet, utan vi kan också agera mer förebyggande för att motverka översvämningar i framtiden. Det handlar om klimatanpassning på riktigt. Stödet kommer att lätta den ekonomiska situationen märkbart för föreningens medlemmar", säger vägföreningens ordförande Anders Rosén.

Vägföreningen kommer nu lättare att kunna lägga resurser på inventering av de mest angelägna åtgärderna, exempelvis när det gäller dikning och rensning av vägtrummor och brunnar och vad som måste prioriteras.

”Vårt vägområde är över två mil långt och har mycket trafik av besökare eftersom vi är ett viktigt och intressant turistområde för hela kommunen. Här finns många företag, framför allt inom besöksnäringen. Det handlar om hotell, pensionat och även en skidanläggning som alla är beroende av bra vägar för sin verksamhet. Våra vägar är viktiga för hela kommunens utveckling”, säger Anders Rosén.

---

Lerdal-Gärdebyns vägförening har beviljats 300 000 kronor från sparbankens "Insatser för bygden".

sandbags and destroyed driveway after the extreme weather in Rättvik

Ansök om Insatser för bygden

Kommuner, företag, organisationer, ideella föreningar och privatpersoner kan ansöka om ekonomiskt stöd via "Insatser för bygden". Det är vårt sätt att återivestera sparbankens överskott i bygden, så att pengarna stannar här och gör nytta för föreningar, projekt och evenemang i vårt närområde.